CBF erkenning ingetrokken

Het CBF heeft na beraadslaging de erkenning van het Dierentehuis ingetrokken, omdat de cijfers niet tijdig beschikbaar waren. Het bestuur van het Dierentehuis zal gebruik maken van de beroepsmogelijkheid die volgens de reglementen van het CBF mogelijk is. De beslissing is uitsluitend genomen, omdat de cijfers niet tijdig beschikbaar waren voor het CBF en niet op inhoudelijke gronden. Het bestuur en medewerkers betreuren dat deze ontwikkeling heeft plaats gevonden, maar hebben het volste vertrouwen dat de feiten het ingenomen standpunt zullen keren.

Cijfers t.b.v. de gemeente

Het bestuur heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor het aanleveren van de de cijfers over 2016 en de beoordeling c.q. goedkeuring van het gevoerde beleid tot 1 augustus uitstel verzocht. Dat is een gebruikelijke 2e termijn.