Organisatie

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en Omstreken is een stichting, met als doel het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging ‘Afdeling Nijmegen en ’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren’. Ons werkgebied binnen dit rayon is ‘s-Hertogenbosch, Boxtel en Vught.

Doelstellingen

Onze doelstellingen hebben wij als volgt geformuleerd:

 • opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
 • zeer terughoudend euthanasiebeleid via een vaste procedure en commissie
 • platform bieden voor vrijwilligerswerk
 • samenwerking met gecontracteerde gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel en Vught
 • motivering en stimulering van toegewijde vaste medewerkers
 • landelijke opvang van seniorenhonden namens de Koninklijke Hondenbescherming

Medewerkers

De dagelijkse werkzaamheden in het Dierentehuis liggen in handen van een klein team vaste medewerkers.

 • Jolanda van Daalen – Beheerder
 • Door Jagers – Hoofd dierenverzorging
 • Yentl Hofwijks – Coördinator ‘kantoor’
 • Floor van Pagée – Dierenartsassistente
 • Ronald van Kemenade – Dierenverzorger
 • Wendy  van der Togt – Dierenverzorger
 • Erik van der Putten – Paviljoenverzorger
 • Hanka Sol – Paviljoenverzorger
 • Yvonne van Gorp – Paviljoenverzorger

Dit vaste team wordt in hun werk ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, die hun bijdrage leveren als dierverzorger, pleeggezin, telefonist , chauffeur, nazorgconsulent en collectant.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van het Dierentehuis bestaat uit:

 • Hans van Herpen – Secretaris
 • Diederik Mollinger – Penningmeester