Afstand doen van uw hond of kat

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u als eigenaar niet langer in staat bent om voor uw huisdier te zorgen. Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij maken dan een inschatting of het dier door ons te herplaatsen is. Dat wil zeggen dat er zowel medisch als gedrag technisch geen bijzonderheden dienen te zijn, die de herplaatsing van het dier onmogelijk maken. Wanneer wij op basis van dit telefonisch consult inschatten dat het dier herplaatsbaar kan zijn, maken wij een afspraak met u. Tijdens deze afspraak maken wij de definitieve inschatting of wij het betreffende dier een nieuwe toekomst kunnen bieden. Indien wij daar mogelijkheden toe zien, draagt u middels een afstandsverklaring het recht van eigendom over aan het Dierentehuis. Uiteraard willen wij ook met u in gesprek om een zo goed mogelijk beeld van het dier te krijgen. Dit is van belang om een juiste match met een nieuwe eigenaar te maken. Ook zal een dierenarts, die aan het Dierentehuis verbonden is, het dier medisch onderzoeken.

Seniorhonden

Het Dierentehuis heeft een samenwerkingsverband met de Koninklijke Hondenbescherming onder de noemer ‘de Oude Kwispelaar’. Binnen dit project worden honden van 10 jaar of ouder (senioren) opgevangen én waar mogelijk ook herplaatst. Meer informatie vindt u hier op onze website of op de website van de Koninklijke Hondenbescherming.

Kosten

Aan het afstaan van een dier zijn kosten verbonden. Enerzijds betaalt u eenmalig een bedrag voor de opvang en verzorging van het dier. Deze kosten staan vermeld op deze pagina. Afhankelijk van het medisch onderzoek, is het mogelijk dat u de kosten betaalt voor eventuele medische behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan entingen, vaccinaties, chippen en castratie/sterilisatie.