Dier gevonden

Het Dierentehuis zorgt voor de opvang van gevonden en zwervende honden of katten. Dit betekent echter niet dat u ieder gevonden dier zonder meer bij ons kunt brengen. Hieronder leest u wat u kunt doen als u een dier gevonden heeft.

Kat gevonden?

U kunt een gevonden kat niet direct bij ons brengen en wij halen katten in principe ook niet bij u op. De kans is namelijk groot dat deze een eigenaar heeft die wellicht bij u in de buurt woont. Wij adviseren u de kat niet te voeren en contact op te nemen met Amivedi om vast te stellen of het dier vermist is. Amivedi is een landelijk orgaan, met een regionale vestiging in ‘s-Hertogenbosch, dat zich bezighoudt met gevonden en vermiste huisdieren.

Hond gevonden?

Voor honden geldt dat u eerst telefonisch contact met ons of met Amivedi opneemt om vast te stellen of het dier vermist is. Indien de hond niet vermist is, kunt u de hond bij ons brengen. Daarnaast is het mogelijk dat de Dierenambulance of – in uitzonderlijke gevallen- wij de hond bij u kom(t)/en ophalen, mits u kunt garanderen dat deze is ingesloten of aan een lijn zit.

Ons werkgebied

Het werkgebied van Dierentehuis ’s-Hertogenbosch e.o. bestaat uit ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel. Zwervende honden en katten buiten deze regio worden niet door ons opgevangen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het betreffende dierenasiel.

Gewond of overleden dier gevonden?

Vindt u een dier dat ziek, gewond, verwaarloosd of dood is? Dan belt u de Dierenambulance.

Verwilderde kat gevonden?

Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch vangt, neutraliseert en herplaatst géén verwilderde katten. Met ingang van 19 oktober 2015 is het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch hiermee gestopt. Verwilderde katten vallen onder de Flora en Faunawet. Het Dierentehuis is niet bevoegd voor vangen en herplaatsen volgens de flora- en faunawet en riskeert een boete wanneer men de uitvoering hiervan voortzet. Het Dierentehuis ontvangt geen vergoeding voor het vangen, neutraliseren en medisch verzorgen van verwilderde katten.

Wij beschouwen een kat als verwilderd als deze niet benaderbaar of hanteerbaar is en daardoor niet zonder de inzet van een vangkooi naar het Dierentehuis te vervoeren is. Vangkooien worden vanaf heden niet meer door ons uitgeleend of uitgezet, tenzij de kat een eigenaar heeft. Voor meldingen over verwilderde katten verwijzen wij u door naar de desbetreffende gemeenten:

  • Telefoonnummer gemeente ’s-Hertogenbosch: 073- 615 51 55
  • Telefoonnummer gemeente Vught: 073-6580680
  • Telefoonnummer gemeente Boxtel: 0411-65 59 11
  • Telefoonnummer gemeente Sint-Michielsgestel: 073-5531111