Organisatie

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en Omstreken is een stichting, met als doel het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging ‘Afdeling Nijmegen en ’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren’. Ons werkgebied binnen dit rayon is ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.

Doelstellingen

Onze doelstellingen hebben wij als volgt geformuleerd:

 • opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
 • zeer terughoudend euthanasiebeleid via een vaste procedure en commissie
 • platform bieden voor vrijwilligerswerk
 • samenwerking met gecontracteerde gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught
 • motivering en stimulering van toegewijde vaste medewerker

Medewerkers

De dagelijkse werkzaamheden in het Dierentehuis liggen in handen van een klein team vaste medewerkers.

 • Beheer: Wendy van der Togt en Laura Quist
 • Paviljoenverzorgers: Erik van der Putten, Sabine Meulendijks, Yvonne van Gorp en Erik Kroon
 • Dierenartsassistente: Floor van Pagée
 • Dierenverzorgers/Kantoor: Hanka Sol en Ronald van Kemenade

Dit vaste team wordt in zijn werk ondersteund door vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren als dierverzorger, pleeggezin, telefonist, chauffeur, tuinier en collectant.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van het Dierentehuis bestaat per 14-7-2021 uit:

 • Hans Buddendijk – Voorzitter
 • Roel Vriens – Penningmeester
 • Richard Lauffer – Secretaris