Organisatie

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en Omstreken is een stichting, met als doel het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging ‘Afdeling Nijmegen en ’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren’. Ons werkgebied binnen dit rayon is ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.

Doelstellingen

Onze doelstellingen hebben wij als volgt geformuleerd:

 • opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
 • zeer terughoudend euthanasiebeleid via een vaste procedure en commissie
 • platform bieden voor vrijwilligerswerk
 • samenwerking met gecontracteerde gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught
 • motivering en stimulering van toegewijde vaste medewerkers

Beleidsplan

Het bestuur en beheer zijn in de zomer van 2022 aangevangen met een analyse van sterktes-zwaktes en kansen-bedreigingen van het Dierentehuis. De uitkomst daarvan zijn samen met de verdere besprekingen vastgelegd in het beleidsplan voor 2023-2025.

Medewerkers

De dagelijkse werkzaamheden in het Dierentehuis liggen in handen van een klein team vaste medewerkers.

 • Beheer: Wendy van der Togt en Laura Quist
 • Dierverzorger(s) honden: Erik Kroon en Janna Sneijders
 • Dierverzorger(s) katten: Erik van der Putten
 • Dierenartsassistente: Floor van Pagée en Indi van Bijnen
 • Dierverzorgers/Kantoor: Joëlle Rommers, Ronald van Kemenade en Sabine Meulendijks

Dit vaste team wordt in zijn werk ondersteund door vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren als dierverzorger, pleeggezin, telefonist, chauffeur, tuinier en collectant.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van het Dierentehuis bestaat uit:

 • Hans Buddendijk – Voorzitter
 • Roel Vriens – Penningmeester
 • Huib Smelt – Secretaris
 • Anouk Vastert – Marketing & Sponsoring

De bestuursleden voeren de bestuursactiviteiten voor het Dierentehuis uit als een onbezoldigde nevenactiviteit en voeren geen andere, hiermee conflicterende hoofd- of nevenactiviteiten uit. De activiteiten van Anouk Vastert en Roel Vriens zijn nader toegelicht in hun Linked-In profiel.

Statuten

De meest recente statuten zijn hier te vinden. Ze worden momenteel geactualiseerd. Zodra dat afgerond is, wordt de nieuwste versie gepubliceerd.