Organisatie

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en Omstreken is een stichting, met als doel het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging ‘Afdeling Nijmegen en ’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren’. Ons werkgebied binnen dit rayon is ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.

Doelstellingen

Onze doelstellingen hebben wij als volgt geformuleerd:

  • opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
  • zeer terughoudend euthanasiebeleid via een vaste procedure en commissie
  • platform bieden voor vrijwilligerswerk
  • samenwerking met gecontracteerde gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught
  • motivering en stimulering van toegewijde vaste medewerker

Medewerkers

De dagelijkse werkzaamheden in het Dierentehuis liggen in handen van een klein team vaste medewerkers.

Dit vaste team wordt in zijn werk ondersteund door vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren als dierverzorger, pleeggezin, telefonist, chauffeur, tuinier en collectant.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van het Dierentehuis bestaat uit:

  • Hans Buddendijk – Voorzitter
  • Roel Vriens – Penningmeester
  • Huib Smelt – Secretaris
  • Anouk Vastert – Marketing en Sponsoring