logo hondenbeschermingSeniorenopvang

Onder de noemer ‘De Oude Kwispelaar’ is Dierentehuis ’s-Hertogenbosch in 2011 een samenwerkingsverband met de Koninklijke Hondenbescherming aangegaan. ‘De Oude Kwispelaar’, ook wel seniorenopvang genoemd, is een uniek landelijk project dat de mogelijkheid biedt om bejaarde honden op te vangen en ze een prettige oude dag te bezorgen.

De Oude Kwispelaar

Indien een bejaarde hond niet meer bij zijn eigenaar kan blijven, bijvoorbeeld vanwege de verhuizing naar een verzorgingstehuis, dan kan deze in ‘De Oude Kwispelaar’ worden opgevangen. De honden leven in roedels, verblijven in ruime kennels en beschikken over een buitenruimte waar ze vrije toegang toe hebben. In combinatie met de aandacht, (medische)zorg en benodigde wandelingen, die zij van de vaste medewerkers en vrijwilligers ontvangen, kunnen de viervoeters echt genieten van hun oude dag.
In de meeste dierenasielen zijn honden van boven de tien jaar niet welkom. Men acht de kans op het vinden van een nieuwe baas erg klein en daarmee bestaat het risico dat deze dieren de rest van hun leven in het asiel verblijven. Naast het welzijn van de dieren, dat voorop staat, vormen de hoge kosten van de verzorging ook een reden om een senior niet te huisvesten. Denk daarbij aan de kosten voor speciaal voer, medicatie en het bezoek aan een dierenarts.

Senioren blijken in trek

De afgelopen vijf jaar is echter het tegendeel gebleken, namelijk dat onze senioren erg in trek zijn. Mensen komen van heinde en ver en kiezen bewust voor de adoptie van een oudere hond. Het grote voordeel van een senioren hond is dat ze in de meeste gevallen één eigenaar hebben gekend, waardoor ze vaak sociaal en dus makkelijk in de omgang met mensen en andere dieren zijn.

Op donderdag 10 december 2015 is een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het project. Op deze dag wisten we namelijk de 200ste seniorenhond aan een nieuw baasje te koppelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met:

Koninklijke Hondenbescherming
www.hondenbescherming.nl 
info@hondenbescherming.nl
070-3388538