Bezig met versturen...

Organisatie

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en Omstreken is een stichting, met als doel het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging ‘Afdeling Nijmegen en ’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren’. Ons werkgebied binnen dit rayon is ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.

Doelstellingen

Onze doelstellingen hebben wij als volgt geformuleerd:

  • opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
  • zeer terughoudend euthanasiebeleid via een vaste procedure en commissie
  • platform bieden voor vrijwilligerswerk
  • samenwerking met gecontracteerde gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught
  • motivering en stimulering van toegewijde vaste medewerkers

Beleidsplan

Het bestuur en beheer zijn in de zomer van 2022 aangevangen met een analyse van sterktes-zwaktes en kansen-bedreigingen van het Dierentehuis. De uitkomst daarvan zijn samen met de verdere besprekingen vastgelegd in het beleidsplan voor 2023-2025.

Medewerkers

De dagelijkse werkzaamheden in het Dierentehuis liggen in handen van de volgende medewerkers:

Dit team wordt in zijn werk ondersteund door vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren als dierverzorger, pleeggezin, telefonist, chauffeur en tuinman/-vrouw.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van het Dierentehuis bestaat uit:

De bestuursleden voeren de bestuursactiviteiten voor het Dierentehuis uit als een onbezoldigde nevenactiviteit en voeren geen andere, hiermee conflicterende hoofd- of nevenactiviteiten uit. De activiteiten van Anouk Vastert, Melissa Coulthard en Roel Vriens zijn nader toegelicht in hun Linked-In profiel.

Statuten

De meest recente statuten zijn hier te vinden.