Bezig met versturen...

Steun het Dierentehuis

Ieder jaar vangt het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch ruim 500 dakloze dieren op. Die dieren hebben voeding en verzorging nodig en soms ook medische hulp of gedragsbegeleiding. De kosten hiervoor zijn fors hoger dan de inkomsten die wij verwerven uit adoptie en de gemeentelijke subsidie. Kortom: zonder uw steun redden we dat niet. Helpt u mee?

Hieronder kunt u zien op welke manieren u kunt helpen.

Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer over onze ANBI status.

Ons bankrekeningnummer is NL72 RABO 0121 9136 94