Nalaten

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit donaties en nalatenschappen. Wellicht heeft u goede herinneringen aan het Dierentehuis, omdat u hier uw geliefd huisdier heeft geadopteerd. Of misschien vindt u, net als wij, dat ieder dier recht heeft op een t(e)huis en wilt u daar uw bijdrage aan leveren.

U kunt ervoor kiezen om het Dierentehuis in uw testament op te nemen. Dat is misschien iets waar u nu liever nog niet over nadenkt. Toch is het een overweging waard: u kunt na uw overlijden dieren zonder thuis helpen.

Meer uitleg

Het Dierentehuis opnemen in uw testament klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. In deze brochure vindt u een korte uitleg.