Bezig met versturen...

Denkt u er wel eens over na hoe uw liefdevolle zorg voor dieren voortleeft wanneer u er niet meer bent?

Het Dierentehuis zorgt voor opvang van en zorg voor gevonden en zwervende honden, katten en in het wild levende dieren in nood. Helaas kunnen we dat niet alleen. We zijn voor een groot deel afhankelijk van donaties en nalatenschappen om de dieren te verzorgen, eten en medische zorg te geven, de faciliteiten te onderhouden en onze medewerkers en vrijwilligers te vergoeden voor hun liefdevolle verzorging van dieren.

Het Dierentehuis is zo een belangrijke schakel in het redden en verzorgen van dieren die geen thuis hebben en deze dieren een tweede kans te geven. Uw nalatenschap kan een blijvende impact hebben op het leven van deze dieren. Het Dierentehuis heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld van erfbelasting. Wat u nalaat komt dus volledig ten goede aan de dieren.

We benadrukken dat, mocht u het Dierentehuis iets nalaten, wij blij zijn met elke bijdrage, groot of klein. Uw nalatenschap helpt het Dierentehuis bij de opvang van en zorg voor gevonden en zwervende honden, katten en in het wild levende dieren in nood zo kunt u uw idealen laten voortbestaan.

Wij hebben 10 vaak voorkomende vragen over nalatenschappen hieronder beantwoord.

 1. Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?
  Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat – na aftrek van alle kosten, schulden en legaten – aan erfgenamen wordt toebedeeld. Meestal worden erfstellingen in percentages weergegeven. Een legaat is een bepaald goed of vastgesteld geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld een bijzonder schilderij of uw woning legateren. Legaten worden als eerste uitgekeerd, wat overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen.
 1. Waarom betaalt het Dierentehuis geen erfbelasting?
  Het Dierentehuis is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s zijn door de belastingdienst vrijgesteld van erfbelasting. Overige erfgenamen moeten wel erfbelasting betalen. Hoeveel ze moeten betalen hangt af van uw relatie met hen. Partners en kinderen betalen bijvoorbeeld minder erfbelasting dan andere familieleden, die wel tot 40% erfbelasting moeten betalen.
 2. Kan het Dierentehuis ook executeur zijn?
  Ja, onder bepaalde voorwaarden kan het Dierentehuis deze taak op zich nemen en uw nalatenschap voor u afwikkelen. Het is dan wel belangrijk dat wij u en uw wensen kennen zodat wij uw nalatenschap precies zo kunnen uitvoeren als u in gedachten had. Wilt u dat het Dierentehuis uw nalatenschap afwikkelt? Neem dan contact op met ons bestuur via secretaris@dierentehuisdenbosch.nl of bel naar 073 641 24 17 en wij nemen contact met u op.
 3. Kan ik specifiek nalaten aan een bepaald onderdeel van het werk van het Dierentehuis, bijvoorbeeld aan reparatie van het dak of alleen aan katten?
  In principe kan dit, maar het liefst wel in overleg. Hopelijk duurt het nog vele jaren voor uw testament van kracht wordt. Het kan zijn dat bepaalde problemen, zoals onderhoud van het dak, tegen de tijd dat u er niet meer bent al zijn opgelost. Als u een project erg specifiek heeft omschreven en het Dierentehuis werkt niet meer aan dat specifieke doel, dan ontvangt het Dierentehuis uw nalatenschap niet. U kunt dit voorkomen door een zin toe te voegen aan uw testament: mocht dit project of aandachtgebied niet meer relevant zijn, dan mag het Dierentehuis besluiten waar ze het geld aan besteedt.
 4. Kan het Dierentehuis mij helpen met het vinden van een notaris?
  Het Dierentehuis kan u helpen door u een lijst toe te sturen van notarissen bij u in de buurt. De uiteindelijke keuze voor een notaris is natuurlijk helemaal aan u. Het Dierentehuis zal u geen notaris aanbevelen of u begeleiden aangezien het maken van een testament een persoonlijke aangelegenheid is tussen u en de notaris.
 5. Kan ik een codicil gebruiken om na te laten aan het Dierentehuis?
  In een handgeschreven codicil kunt u vastleggen wie uw meubels, sieraden en kleding krijgen als u komt te overlijden. Ook kunt u uw wensen rondom uw uitvaart beschrijven. Geldbedragen kunt u niet via een codicil aan iemand toewijzen. Een codicil is geen vervanging van een testament.
 6. Hoe komt het Dierentehuis te weten dat ik ben overleden?
  Als u het Dierentehuis heeft aangewezen als executeur, dan is het verstandig om onze gegevens thuis op een makkelijk vindbare plek neer te leggen, bijvoorbeeld naast uw telefoon of bij uw verzekeringspapieren. Als het Dierentehuis geen executeur is, dan horen wij over uw overlijden nadat het testament is opgevraagd bij de notaris. Het is dan de taak van de executeur (dit kan ook een notaris zijn) om alle erfgenamen te informeren.
 7. Hoeveel kost een testament maken?
  Er zijn geen vaste tarieven voor het opmaken van een testament. Het is dan ook verstandig om bij een aantal notarissen een offerte op te vragen. Natuurlijk hangt de prijs ook samen met uw wensen: een ingewikkeld testament is duurder dan een simpel testament. U kunt ook een online testament maken.
 8. Kan ik een testament nog wijzigen?
  Uw persoonlijke situatie kan in de loop der jaren veranderen. Het kan zijn dat uw testament dan niet meer aansluit bij uw wensen. Gelukkig kunt u uw testament altijd nog wijzigen. We raden u ook aan om bijvoorbeeld eens per vijf jaar uw testament eens onder de loep te nemen om te kijken of alles nog klopt. Wilt u een nieuw testament? Dan regelt u dit weer bij de notaris. U trekt dan uw eerder gemaakte testamenten in en vervangt deze door uw nieuwe testament.
 9. Wat is een levenstestament?
  Met een levenstestament regelt u wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als u niet meer wilsbekwaam bent. Een levenstestament regelt u ook bij de notaris. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt om te handelen namens u. U kunt een volmacht geven om uw financiële belangen te behartigen, maar ook voor uw medische belangen. Op deze manier houdt u toch nog zelf de regie in handen, ook als u dit zelf (al dan niet tijdelijk) niet meer kunt.

Wilt u meer weten over hoe u uw nalatenschap regelt?
Neem dan contact op met uw notaris of download deze brochure van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Wilt u meer weten over nalaten aan het Dierentehuis?
Het bestuur beantwoordt graag uw vragen, persoonlijk, vertrouwelijk en geheel vrijblijvend. Stuur s.v.p. een mail naar secretaris@dierentehuisdenbosch.nl met uw contactgegevens of bel naar 073 641 24 17 en wij nemen contact met u op.